Zināšanu pārbaude

Pirmās palīdzības sniegšana

Lai sagatavotos zināšanu pārbaudei, apgūstiet izglītības programmā noteikto mācību saturu. To var atvērt, ievadot e-pastā saņemto piekļuves kodu/paroli.

 

Macibu video

 

Lūdzu, atzīmēt vienu pareizo atbilžu variantu!

Kurā atbildē glābšanas ķēdītes posmi nosaukti pareizā secībā?

Kāda informācija un kādā secībā jāpasaka izsaucot ātro palīdzību?

Kurā attēlā pareizi tiek atbrīvoti elpceļi cietušajam, kurš ir bez samaņas?

3A 3B

Kurā attēlā pareizāk tiek veikta sirds masāža?

4B

Šoku visbiežāk izraisa:

Stipru asiņošanu no brūces rokā vispareizāk apturēt, ja cietušais atrodas:

Kurā no attēlotajām pozām pareizāk novietot cietušo pārkaršanas gadījumā?

7A

Cik ilgi jāskalo acs pēc ķīmiska apdeguma?

Ar kādu darbību jāuzsāk palīdzības sniegšana šādā nelaimes gadījumā?

9

Kādi riski pastāv palīdzības sniedzējam, glābjot slīkstošo?

Kurā attēlā pareizāk fiksēts traumētais apakšdelms?

Kādā secībā jāsniedz pirmā palīdzība pēc pirksta amputācijas?

Kā pareizi apstrādāt suņa kostu brūci?

Kurā attēlā pareizi tiek sniegta palīdzība cietušajam ar svešķermeni elpceļos?

 

Kurā attēlā pareizāk satverta cietušā roka, lai izvilktu cietušo no avarējuša automobiļa?

Kā pareizāk rīkoties, ja ir daudz cietušo vienlaikus?

Kā pareizāk rīkoties, ja cilvēkam sākas krampju lēkme?

Kam no minētā jābūt automobiļa pirmās palīdzības aptieciņā?

Apturot stipru asiņošanu palīdzības sniedzējam ieteicams lietot cimdus, lai:

Motociklista aizsargķiveri noņem ļoti uzmanīgi, saudzējot cietušā kaklu, tikai ja:

Īpašie noteikumi:

1. Iesniedzot zināšanu pārbaudi Jūs apliecināt, ka veicāt to patstāvīgi un sniegtā informācija ir patiesa.

2. Ar e-pastā saņemto piekļuves kodu zināšanu pārbaude tiek pieņemta vienu reizi.

3. Zināšanu pārbaude būs ieskaitīta, ja iesniegsiet vismaz 80% pareizu atbilžu. Ja zināšanu pārbaude nav ieskaitīta vai nav iesniegta noteiktajā termiņā, maksa par pakalpojumu netiek atmaksāta.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.