Zināšanu pārbaude

Krūmgrieža un trimmera operators

Lai sagatavotos zināšanu pārbaudei, apgūstiet izglītības programmā noteikto mācību saturu. To var atvērt, ievadot e-pastā saņemto piekļuves kodu. Mācību materiāls

Lūdzu, atzīmēt vienu pareizo atbilžu variantu!

Kurš normatīvais akts nosaka, ka nodarbinātajiem jābūt speciāli apmācītiem veikt darbu ar aprīkojumu, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai?

Veicot darbu ar krūmgriezi vai trimmeri ir jālieto šādi aizsardzības līdzekļi:

Ja krūmgriezis vai trimmeris spēj veikt savu funkciju, bet tam ir noņemts griešanas aprīkojuma aizsargvairogs, to lietot:

Darba devējs par darba aprīkojumu nodrošina nodarbinātajiem pieejamu un saprotamu nepieciešamo informāciju un rakstisku:

Veicot darbu ar krūmgriezi vai trimmeri, ergonomiku un atbalstu palīdz nodrošināt:

Krūmgrieža vai trimmera uzkabi lietot nedrīkst, ja:

Krūmgrieža vai trimmera griešanas aprīkojumam var pieskarties tikai pēc dzinēja:

Ja krūmgrieža zāģripā rodas plaisa, tad darbs:

Koku zāģēšanai ārpus meža, ja kokus zāģē gar valsts un pašvaldību ceļiem, nepieciešama atļauja no:

Dzīvnieku aizliegts nogalināt. Aizliegums neattiecas uz: gadījumiem, kad dzīvnieks:

Darbus mežsaimniecībā jāpārtrauc, kad ir:

Bīstamās zonas minimālais rādiuss personai, kas strādā ar krūmgriezi vai trimmeri ir:

Drošības zīmes izvieto:

Plaukstas un rokas vibrācija var izraisīt:

Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu kontrolē:

Strādājot ar krūmgriezi vai trimmeri, attālums starp blakus strādājošām personām nedrīkst būt mazāks par:

Pareiza krūmgrieža vai trimmera eļļas un degvielas proporcija ir:

Krūmgriezim un trimmerim paredzētā degviela un eļļas maisījumi, kas kļuvuši nederīgi darbam ir:

Darba devēja norīkots par darba aprīkojumu atbildīgs speciālists nodrošina šādas pārbaudes darba aprīkojumam:

Ja, strādājot ar krūmgriezi vai trimmeri, bīstamajā zonā ienāk citas personas vai nodarbinātie, tad darbs:

Īpašie noteikumi:

1. Iesniedzot zināšanu pārbaudi Jūs apliecināt, ka veicāt to patstāvīgi un sniegtā informācija ir patiesa.

2. Ar e-pastā saņemto piekļuves kodu zināšanu pārbaude tiek pieņemta vienu reizi.

3. Jūs piekrītat, ka datu pārzinis SIA “Amatprasme” veic personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma un sīkdatņu noteikumiem.

4. Zināšanu pārbaude būs ieskaitīta un apliecību saņemsiet, ja iesniegsiet vismaz 80% pareizu atbilžu. Ja zināšanu pārbaude nav ieskaitīta vai iesniegta noteiktajā termiņā, maksa par pakalpojumu netiek atmaksāta.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.