Zināšanu pārbaude

Motorzāģa operators

Lai sagatavotos zināšanu pārbaudei, apgūstiet izglītības programmā noteikto mācību saturu. To var atvērt, ievadot e-pastā saņemto piekļuves kodu. Mācību materiāls

Lūdzu, atzīmēt vienu pareizo atbilžu variantu!

Kurš normatīvais akts nosaka, ka nodarbinātajiem jābūt speciāli apmācītiem veikt darbu ar aprīkojumu, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai?

Veicot darbu ar motorzāģi ir jālieto šādi aizsardzības līdzekļi:

Ja motorzāģis spēj veikt savu funkciju, bet tam ir noņemts atsitiena sargs, motorzāģi lietot:

Darba devējs par darba aprīkojumu nodrošina, nodarbinātajiem pieejamu un saprotamu nepieciešamo informāciju un rakstisku:

Lai nodrošinātu ergonomikas principu ievērošanu, aprīkojums:

Koku stumbrus, kas novietoti grēdās un saiņos, ar motorzāģi sagarumot:

Zarus uz kuriem balstās atzarojamā koka stumbrs:

Izmantojot motorzāģa sliedes gala augšējo daļu, zāģēšanu:

Koku zāģēšanai ārpus meža, ja kokus zāģē gar valsts un pašvaldību ceļiem nepieciešama atļauja no:

Dzīvnieku aizliegts nogalināt. Aizliegums neattiecas uz: gadījumiem, kad dzīvnieks:

Darbus mežsaimniecībā jāpārtrauc, kad ir:

Bīstamās zonas rādiuss no personas, kas atzaro nozāģētu koku ar motorzāģi ir:

Drošības zīmes izvieto:

Plaukstas un rokas vibrācija var izraisīt:

Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu kontrolē:

Ja aizlauzta koka galotne atduras pret zemi:

Sagarumojot horizontālā plaknē saspriegtu koka stumbru, sagarumotājs atrodas:

Motorzāģim paredzētā degviela un eļļas maisījumi, kas kļuvuši nederīgi darbam ir:

Darba devēja norīkots par darba aprīkojumu atbildīgs speciālists nodrošina šādas pārbaudes darba aprīkojumam:

Motorzāģa ķēžu eļļošanai ieteicams izmantot:

Īpašie noteikumi:

1. Iesniedzot zināšanu pārbaudi Jūs apliecināt, ka veicāt to patstāvīgi un sniegtā informācija ir patiesa.

2. Ar e-pastā saņemto piekļuves kodu zināšanu pārbaude tiek pieņemta vienu reizi.

3. Jūs piekrītat, ka datu pārzinis SIA “Amatprasme” veic personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma un sīkdatņu noteikumiem.

4. Zināšanu pārbaude būs ieskaitīta un apliecību saņemsiet, ja iesniegsiet vismaz 80% pareizu atbilžu. Ja zināšanu pārbaude nav ieskaitīta vai iesniegta noteiktajā termiņā, maksa par pakalpojumu netiek atmaksāta.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.