Zināšanu pārbaude

Pacēlāja operators

Lai sagatavotos zināšanu pārbaudei, apgūstiet izglītības programmā noteikto mācību saturu. To var atvērt, ievadot e-pastā saņemto piekļuves kodu. Mācību materiāls

Lūdzu, atzīmēt vienu pareizo atbilžu variantu!

Kuri normatīvie akti nosaka prasības pacēlēju operatoriem:

Iekārtu operatoriem, kas paceļ cilvēku augstāk kā 1,5 m virs zemes, obligātā veselības pārbaude jāveic ne retāk kā reizi:

Lai veiktu pacēlāja operatora darbu elektropārvades līniju aizsargjoslā, operatoram jāsaņem:

Pacēlāja operatoram jānodrošina pacēlāja lietošana saskaņā ar šādu dokumentāciju:

Atbilstoši LVS standartam pēc konstrukcijas pacēlājus klasificē šādi:

Veicot pacēlāja operatora darbu (ja netiek vadīts no groza), ir jālieto šādi individuālie aizsardzības līdzekļi:

Ceļot nodarbinātos ar celšanas iekārtu tie ir jāapgādā ar:

Pacēlāju uzstāda tā, lai attālums starp pacēlāja tālāk izbīdīto kustīgo daļu un celtnēm, krāvumiem un citiem priekšmetiem nebūtu mazāks par:

Vietas, kurās iespējama sadursme ar šķēršļiem, krišana vai pastāv krītošu objektu draudi, apzīmē ar:

Pacēlāja lietošana ir aizliegta:

Pacēlāja tehnisko apkopi (uzturēšanu) un apkopes rezultātu dokumentēšanu visā tā darbības laikā nodrošina:

Pacēlāju, kurš atbilst normatīvo aktu prasībām un kuram ir veikta tehniskā pārbaude, var atpazīt:

Pacēlāju lietot un vadīt drīkst tikai tāda persona, kas:

Pacēlāju valsts uzraudzību un kontroli veic:

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:

Ja darbā ir noticis negadījums ar cietušajiem, tālruņa numuri Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai ir:

Ja pacēlājs nav aprīkots ar stabilizatoru, drošības konstrukcijai jānovērš sasvēršanās vairāk par:

Pacēlāja nominālajai celtspējai jābūt skaidri norādītai:

Lai novērstu kritienu no augstuma, nodarbinātajam, kas atrodas pacēlāja grozā, ir jābūt nodrošinātam ar:

Ja operators vada pašgājējpacēlāju, tas darba zonā ievēro:

Īpašie noteikumi:

1. Iesniedzot zināšanu pārbaudi Jūs apliecināt, ka veicāt to patstāvīgi un sniegtā informācija ir patiesa.

2. Ar e-pastā saņemto piekļuves kodu zināšanu pārbaude tiek pieņemta vienu reizi.

3. Jūs piekrītat, ka datu pārzinis SIA “Amatprasme” veic personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma un sīkdatņu noteikumiem.

4. Zināšanu pārbaude būs ieskaitīta un apliecību saņemsiet, ja iesniegsiet vismaz 80% pareizu atbilžu. Ja zināšanu pārbaude nav ieskaitīta vai iesniegta noteiktajā termiņā, maksa par pakalpojumu netiek atmaksāta.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.