Zināšanu pārbaude

Darbs augstumā

Lai sagatavotos zināšanu pārbaudei, apgūstiet izglītības programmā noteikto mācību saturu. To var atvērt, ievadot e-pastā saņemto piekļuves kodu. Mācību materiāls

Lūdzu, atzīmēt vienu pareizo atbilžu variantu!

Kurš normatīvais akts nosaka, ka nodarbinātajiem jābūt speciāli apmācītiem veikt darbu ar aprīkojumu, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai?

Nodarbinātos, kas veic darbu vairāk kā 1,5 m augstumā un šo darbu neietekmē citi veselībai kaitīgie darba vides faktori, uz periodiskajām veselības pārbaudēm nosūta:

Pasākums darba vides riska samazināšana, veicot darbu augstumā nav:

Kāpnes, ko izmanto, lai piekļūtu darba vietai augstumā, novieto tā, lai to augšējā daļa sniegtos pāri darba platformas malai vismaz:

Nepietiekamas redzamības apstākļos, stipras lietusgāzes, negaisa, intensīvas snigšanas laikā darbu augstumā veikt:

Pirms darbu uzsākšanas, lai novērstu iespējamu risku citām personām, darba zonu zem darba vietas augstumā:

Kolektīvie aizsardzības līdzekļi ir:

Veicot darbus augstumā obligāti lietojami ir šādi aizsardzības līdzekļi:

Darba aprīkojumam obligāti jābūt aprīkotam ar:

Individuālo aizsardzības līdzekļu pārbaude un šīs pārbaudes dokumentēšana jāveic:

Darba aprīkojuma un aizsardzības līdzekļu lietošana jāveic saskaņā ar:

Veicot darbu augstumā, ergonomikas principu ievērošana veicina:

Gadījumos, kad iespējama instrumentu krišana darba devējam jānodrošina:

Pārvietojamo kāpņu pamatu nodrošina pret slīdēšanu lietošanas laikā,

Lai izsauktu palīdzības nelaimes gadījumā jāzvana pa tālruni:

Darba aizsardzības prasību ievērošanu, veicot darbu augstumā, uzrauga un kontrolē:

Lai veiktu darbu augstumā, nodarbinātajam:

Ar kādu aprīkojumu jānodrošina nodarbinātais, veicot darbu pacēlāja grozā?

4 sekunžu laikā cilvēks var nokrist:

Nelaimes gadījumi krītot no neliela augstuma bieži ir ar smagām sekām, jo:

Īpašie noteikumi:

1. Iesniedzot zināšanu pārbaudi Jūs apliecināt, ka veicāt to patstāvīgi un sniegtā informācija ir patiesa.

2. Ar e-pastā saņemto piekļuves kodu zināšanu pārbaude tiek pieņemta vienu reizi.

3. Jūs piekrītat, ka datu pārzinis SIA “Amatprasme” veic personas datu apstrādi saskaņā ar Privātuma un sīkdatņu noteikumiem.

4. Zināšanu pārbaude būs ieskaitīta un apliecību saņemsiet, ja iesniegsiet vismaz 80% pareizu atbilžu. Ja zināšanu pārbaude nav ieskaitīta vai iesniegta noteiktajā termiņā, maksa par pakalpojumu netiek atmaksāta.

© 2021 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.