Cenas

Mācību maksa izglītības programmām
Atvērt sadaļu “Mācību jomas”
Programmas nosaukums
Pakalpojuma veids
Izglītojamie
Tuvākās mācības
Cena
Pietiekšanās
Programmas nosaukums:
Pakalpojuma veids:
Izglītojamie:
Tuvākās mācības:
19.07,
0:00 - 23:59
Attālināti, tālmācības platformā
Cena:
1 personai: 35.00
Kopā: 35.00
Programmas nosaukums:
Pakalpojuma veids:
Izglītojamie:
Tuvākās mācības:
19.07, 19.07,
17:00 - 22:00
Rīga, Kalna iela 4
Cena:
1 personai: 50.00
Kopā: 50.00
Programmas nosaukums:
Pakalpojuma veids:
Izglītojamie:
Tuvākās mācības:
19.07,
0:00 - 23:59
Rīga, online (attālināti, neklātienē)
Cena:
1 personai: 35.00
Kopā: 35.00
Pirmā palīdzība un minimālā higiēna
Palīdzības sniegšana cietušajiem un veselības risku novēršana.
Prices
Programmas nosaukums:
Pakalpojuma veids:
Izglītojamie:
Tuvākās mācības:
19.07,
0:00 - 23:59
Attālināti, tālmācības platformā
Cena:
1 personai: 35.00
Kopā: 35.00 + PVN
Pakalpojuma veids:
Izglītojamie:
Tuvākās mācības:
19.07,
0:00 - 23:59
Attālināti, tālmācības platformā
Cena:
1 personai: 35.00
Kopā: 35.00 + PVN
Cilvēku celšana ar pacēlājiem, liftiem
Pacēlāju vai liftu droša lietošana, tehniskā uzraudzība un apkope.
Prices
Programmas nosaukums:
Pakalpojuma veids:
Izglītojamie:
Tuvākās mācības:
19.07,
0:00 - 23:59
Attālināti, tālmācības platformā
Cena:
1 personai: 35.00
Kopā: 35.00 + PVN
Programmas nosaukums:
Pakalpojuma veids:
Izglītojamie:
Tuvākās mācības:
19.07,
0:00 - 23:59
Rīga, online (attālināti, neklātienē)
Cena:
1 personai: 35.00
Kopā: 35.00 + PVN
Zāģēšana, griešana un pļaušana
Mežistrādes vai saimniecības darbi izmantojot motorinstrumentus.
Prices

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja neatradāt Jums interesējošo mācību programmu. Kontakti

Nosacījumi cenu piedāvājumam

  • Piedāvājums spēkā līdz 19.07.2024. un neattiecas uz pasūtījumiem, kuru apjoms ir vairāk kā 4 izglītojamie.
  • Norādītās cenas ir spēkā, ja piesakās caur Amatprasme.lv un norādītais izglītojamo skaits mācās vienā mācību grupā.
  • Ja izglītojamais nav mācījies pie mums, atkārtotās mācības var apmeklēt, uzrādot iepriekšējo apliecību.
  • Vieta mācību grupā ir nodrošināta, kad tiek saņemta apmaksa vai apmaksas garantijas vēstules oriģināls no juridiskām personām.

Cena individuālai apmācībai

  • Daudz cilvēku vai individuālas mācības?
  • Jums pielāgots saturs vai materiāls?
  • Jūsu aprīkojums vai telpas?
  • Uzaicinājums piedalīties iepirkumā?
  • Īsāks vai garāks mācību ilgums?