Par mums

Darbības virziens

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Amatprasme” ir licencēta izglītības iestāde, kas tiesīga īstenot:

  • profesionālās tālākizglītības;
  • profesionālās pilnveides;
  • neformālās izglītības programmas.

Darba devējiem un nodarbinātajiem organizējam tematisko apmācību un sniedzam konsultācijas par darba specifiku un tehnoloģijām, darba aizsardzību un normatīvo aktu prasībam. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir piešķīris SIA “Amatprasme” tiesības veikt apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām mācību programmām.

Klātienes mācības tiek organizētas visā Latvijā, pieredzējušu jomas speciālistu vadībā, kas veic iegūto zināšanu pārbaudi un sniedz atbildes uz Jums nozīmīgiem jautājumiem. Mēs nodrošinām aktuālas izglītības programmas, kas tiek īstenotas piemērotās vietās un ir nodrošinātas ar nepieciešamajiem mācību uzskates līdzekļiem un aprīkojumu. Visas izglītības programmas piedāvājam apgūt neklātienē (tālmācībā). Informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem variet uzzināt, izvēloties Jums interesējošo mācību jomu.

Mācībām labvēlīgi apstākļi

Lai veicinātu kvalitatīvu mācību procesu, Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādē “Amatprasme” tiek nodrošināti izglītojamajiem labvēlīgi apstākļi:

  • Gaišas un patīkamas telpas;
  • Mūsdienīgi mācību līdzekļi;
  • Bezmaksas autostāvvieta;
  • Tējas / kafijas pauzes;
  • Bezvadu internets.