Aktualitātes

VDI dati: Nelaimes gadījumi darbā 2019. gadā

Nelaimes gadījumi darbā 2019.gadā
02 / 03
2020

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 26 nodarbinātie. 2018.gadā bojā bija gājuši 30 nodarbinātie.

Vēl 190 cilvēki šajā laika periodā guva smagus miesas bojājumus, savukārt pirms gada smagus miesas bojājumus darba vietā guva 209 nodarbinātie.

Atgādinām, ka darba devēja pienākums ir norīkot pietiekamā skaitā nodarbinātos, kuri apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī ir attiecīgi instruēti un apgādāti ar nepieciešamo aprīkojumu.

Īpašas prasības ir noteiktas būvniekiem. Veicot būvdarbus, jānodrošina iespēja sniegt pirmo palīdzību un jebkurā laikā izsaukt apmācītu personālu. Būvdarbu veicēji iekārto pirmās palīdzības telpas, kas apgādātas ar pirmās palīdzības līdzekļiem, iekārtām un ierīcēm.

Avots: Valsts darba inspekcija