Aktualitātes

Tiesības mācīt pirmo palīdzību ir apmācītājorganizācijām

09 / 10
2019

Latvijā normatīvie akti nosaka pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu, kas ir valstiski organizēta un kontrolēta, un tā nodrošina pirmās palīdzības sniegšanas apmācību saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām un rekomendācijām, atbilstoši vienotām pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmām. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests metodiski vada, koordinē, organizē un kontrolē apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

Ikviens pirmās palīdzības pasniedzējs apgūst īpašu apmācību, nostiprina praktiskās iemaņas un kārto eksāmenu, lai iegūtu tiesības šīs zināšanas nodot tālāk.

Ņemiet vērā!
Jūsu apliecība būs derīga, ja būsiet mācījies pie tādām apmācītājorganizācijām, kurām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir piešķīris šādas tiesības.

SIA Amatprasme pirmās palīdzības apmācītājorganizācijas apliecība