Atbildīgais speciālists par liftiem

Programma atbildīgais speciālists par liftiemIzglītības programma Atbildīgais speciālists par liftiem ir Jūsu iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam drošu, kā arī videi nekaitīgu lifta lietošanu un uzturēšanu.

Lifti ir bīstamās iekārtas, tāpēc to valdītājam (īpašniekam vai turētājam) ir jānodrošina normatīvajos aktos noteiktā tehniskā uzraudzība. Lai to ievērotu, lifta valdītājam ir pienākums ar rakstisku rīkojumu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par lifta tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi, ja lifta celtspēja ir 50 kg un lielāka un tas nepieder pie izņēmumiem.

Ja darba devējs nav lifta valdītājs, tas darbā ar liftiem drīkst norīkot tikai speciāli apmācītus nodarbinātos. Apmācību periodiski atkārto, un pārliecinās, ka nodarbinātais apmācību ir sapratis.

Mācības iegūtās zināšanas un prasmes noderēs, lai:

 • uzturētu liftu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošinātu lifta apkalpojošā personāla apmācību, zināšanu pārbaudes un instruktāžas;
 • nodrošinātu normatīvajos aktos paredzēto lifta pārbaužu veikšanu;
 • pārtrauktu lifta darbību, ja konstatēts, ka tas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības;
 • ziņotu atbildīgajām institūcijām par lifta avārijām, kā arī sniegtu avāriju izmeklēšanai nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.

Klātienes mācības tiek organizētas pieredzējušu jomas speciālistu vadībā, kas veiks iegūto zināšanu pārbaudi un sniegs atbildes uz Jums nozīmīgiem jautājumiem. Izglītības programma tiek īstenota arī neklātienē. Saņemt piekļuvi

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Programmā iekļautās tēmas:

1. Normatīvo aktu prasības;
2. Liftu tehniskās uzraudzības noteikumu vispārīgie jautājumi;
3. Liftu lietošanas organizēšana un vadītāja pienākumi;
4. Atbildīgā speciālista pienākumi;
5. Dokumentācijas atbilstoša uzturēšana un pieejamības nodrošināšana;
6. Lifta raksturlielumi;
7. Pamatprasības liftiem un to galvenajiem mehānismiem;
8. Lifta tehniskā stāvokļa pārbaude un lietošana;
9. Liftu tehniskās apkopes;
10. Lifta sagatavošana tehniskajām pārbaudēm;
11. Darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi;
12. Galvenās prasības ugunsdrošībā un elektrodrošībā;
13. Rīcība nelaimes vai avārijas gadījumā.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Izvēlieties mācību veidu, kas piemērots tieši Jums:

Sākotnējās mācības ikona

Sākotnējās mācības klātienē – € 80,00 + PVN

Iegūstiet jaunas zināšanas un prasmes, kas noderēs gan Jūsu profesionālajā darbībā, gan ikdienā. Mēs parūpēsimies, lai mācības vadītu jomas speciālisti, kas izskaidros visu svarīgo un sniegs atbildes uz Jums nozīmīgiem jautājumiem.

Pieteikties mācībām

Atkārtotās mācības ikona

Atkārtotās mācības klātienē – € 35,00 + PVN

Periodiski atjaunojiet iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes, papildinot tās ar jaunumiem un aktualitātēm nozarē. Sadarbībā ar partneriem, mēs pilnveidojam izglītības programmas, iekļaujot jaunākās inovācijas, normatīvo aktu izmaiņas u.c.

Atjaunot apliecību

Online mācības un tests ikona

Tālmācība un tests tiešsaistē – € 35,00 + PVN

Iegūstiet vai atkārtojiet zināšanas Jums piemērotā vietā, laikā un valodā, izmantojot ierīci ar interneta pieslēgumu. Veiciet teorētisko zināšanu pārbaudi attālinātā veidā – tas ir ērts un ātrs risinājums, ko esam radījuši tieši Jums, lai iegūtu zināšanas un saņemtu apliecību.

Saņemt piekļuvi

Zināšanu pārbaude ikona

Zināšanu pārbaude klātienē – € 25,00 + PVN

Pārliecinieties, ka Jums vai Jūsu darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas, lai neradītu risku savai un citu cilvēku drošībai un veselībai. Nokārtojiet zināšanu pārbaudes testu klātienē — tas ir ātrākais risinājums apliecības derīguma termiņa pagarināšanai.

Pārbaudīt zināšanas

Piesakot vairākus izglītojamos, tiek piemērota apjoma atlaide. Uzziniet pieejamo atlaidi! Cenas

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Klātienes apliecības iegūšanas process:

1. Dokumentu noformēšana un sagatavošanās mācībām:

1. Aizpildiet pieteikumu. Pietiekties
2. Sagaidiet pārstāvja apstiprinājumu un norādījumus;
3. Samaksājiet par pakalpojumu ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā (pēcapmaksu var veikt juridiskas personas, iesniedzot apmaksas garantijas vēstules oriģinālu vai noslēdzot sadarbības līgumu);
4. Iesūtiet jautājumus uz kuriem mācībās atbildes sniegs jomas speciālists. Sazinies ar mums

2. Mācību process (līdz 6h) un apliecības saņemšana:

1. Reģistrējiet apmeklējumu, uzrādot maksājumu un personu apliecinošu dokumentu;
2. Piedalieties teorētiskajās un praktiskajās mācības (līdz 6 akadēmiskajām stundām)*;
3. Veiciet teorētisko zināšanu pārbaudi (20 jautājumi – 1 akadēmiskā stunda);
4. Novērtējiet pakalpojuma kvalitāti;
5. Saņemiet apliecību un pārbaudiet norādītos datus.

*Pakalpojumā “Zināšanu pārbaude klātienē” mācības izglītības iestādē nav paredzētas.

Neklātienes apliecības iegūšanas process:

1. Aizpildiet pieteikumu, izvēloties pakalpojumu “Tālmācība un tests tiešsaistē”. Pietiekties
2. Apmaksājiet rēķinu ar pārskaitījumu, kuru saņemsiet e-pastā;
3. Saņemiet piekļuvi un norādījumus e-pastā (nosūtīsim pēc maksājuma saņemšanas – atkarīgs no bankas darbības);
4. Apgūstiet mācību saturu, izmantojot pieejamos tiešsaistes materiālus;
5. Veiciet teorētisko zināšanu pārbaudi (20 jautājumi) un novērtējiet pakalpojuma kvalitāti;
6. Saņemiet apliecību:

 • e-pastā, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (1 darba diena);
 • mūsu birojā Rīgā, Kalna ielā 4 (1 darba diena);
 • pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi Latvijā (7 darba dienas);
 • citā veidā, iepriekš vienojoties ar pārstāvi.

© 2019 “Amatprasme Rīga” SIA. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Lūdzu izvēlieties pilsētu

Tuvākajā laikā plānotās mācības:

Mācību sākums
15
Jūnijs
Latvia
Atbildīgais speciālists par liftiem (tālmācība un tests tiešsaistē)
Attālināti | tālmācības platformā
0:00 - 23:59
15.06.
€ 35.00 + PVN
Mācību sākums
15
Jūnijs
Latvia
Atbildīgais speciālists par liftiem (tālmācība un tests tiešsaistē)
Rīga | online (attālināti, neklātienē)
0:00 - 23:59
25.05.
€ 35.00 + PVN
Mācību sākums
16
Jūnijs
Latvia
Russia
Atbildīgais speciālists par liftiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
10:00 - 14:00
23.06.
€ 80.00 + PVN
Mācību sākums
20
Jūnijs
Latvia
Russia
Atbildīgais speciālists par liftiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
14:00 - 18:00
20.06.
€ 80.00 + PVN
Mācību sākums
23
Jūnijs
Latvia
Russia
Atbildīgais speciālists par liftiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
10:00 - 14:00
30.06.
€ 80.00 + PVN
Mācību sākums
27
Jūnijs
Latvia
Russia
Atbildīgais speciālists par liftiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
14:00 - 18:00
27.06.
€ 80.00 + PVN
Mācību sākums
30
Jūnijs
Latvia
Russia
Atbildīgais speciālists par liftiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
10:00 - 14:00
07.07.
€ 80.00 + PVN
Mācību sākums
4
Jūlijs
Latvia
Russia
Atbildīgais speciālists par liftiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
14:00 - 18:00
04.07.
€ 80.00 + PVN

Mācību grafikā var tikt ieviestas izmaiņas, iepriekš brīdinot izglītojamos.
Tālmācība un tests tiešsaistē pieejams jebkurā laikā latviešu vai krievu valodā. Saņemt piekļuvi
Klātienes zināšanu pārbaudes laiks tiek saskaņots individuāli. Sazinies ar mums

© 2019 “Amatprasme Rīga” SIA. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Iegūtās zināšanas, prasmes un apliecība noderēs:

Lai lifta valdītājam (īpašniekam vai turētājam) būtu apmācīts atbilstošas kvalifikācijas speciālists, kuru norīkot kā atbildīgo par liftiem

 • Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumi Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, 16.2. punkts.
 • Likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”, 14. panta 3. daļa.

Lai darba devējam būtu speciāli apmācīti nodarbinātie, kurus norīkot darbā ar liftiem, un apmācība būtu periodiski atkārtota

 • Darba aizsardzības likums, 14. panta 1. daļa.
 • Ministru kabineta 2002. gada 9. decembra noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”, 81.7. un 89. punkts.
 • Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumi Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, 8. punkts.

Lai lifta valdītāja norīkotais atbildīgais speciālists par liftiem nodrošinātu kvalitatīvu apkalpojošā personāla apmācību, zināšanu pārbaudes un instruktāžu darba vietā

 • Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumi Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, 18.3. punkts.

Lai darba devējs pārliecinātos, ka nodarbinātais ir apguvis un sapratis apmācību

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu ir noteikta atbildība

© 2019 “Amatprasme Rīga” SIA. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Praktiskas un visiem saprotamas apliecības:

Atbildīgais speciālists par liftiem apliecība 3D

Visas atestācijas vienā apliecībā
Jums vairs nav jāglabā atsevišķas apliecības katram darbu veidam.

Latviešu, krievu un angļu valodā
Pierādiet savas zināšanas un prasmes saprotamā valodā.

Pasargāta no mitruma ietekmes
Apliecība ir piemērota jūsu darba apstākļiem.

Autovadītāja apliecības formāts
Ērta, lai vienmēr paņemtu līdzi, kad nepieciešams.

Iespēja piesaistīt darba devējam
Var ierobežot iespēju izmantot apliecību pie cita darba devēja.

© 2019 “Amatprasme Rīga” SIA. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Ja neatradīsiet atbildi uz Jūsu jautājumu, lūdzu, sazinieties ar mums! Kontakti

Lifta dokumentācijā jābūt norādītam iekārtas nosaukumam un tipam. Ja iekārta ir klasificējama kā pacēlājs, skatiet izglītības programmu Atbildīgais speciālists par pacēlājiem.

Atbildīgais speciālists par liftiem nav jānorīko, ja lifta celtspēja ir mazāka par 50 kg.

Atbildīgais speciālists par liftiem nav jānorīko un Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumi Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” neattiecas uz:

 1. trošu ceļiem (arī uz sabiedriskajiem un privātajiem trošu dzelzceļiem cilvēku pārvietošanai);
 2. militārām vajadzībām īpaši projektētiem un konstruētiem liftiem;
 3. liftiem raktuvēs;
 4. teātra skatuvju pacēlājiem;
 5. liftiem (pacēlājiem), kas apkalpo divus līmeņus un ir paredzēti invalīdu pārvietošanai, ja pacelšanas augstums nepārsniedz četrus metrus un nominālais kustības ātrums 0,2 m/s vai ja kabīne tiek darbināta, nepārtraukti spiežot ar roku vadības ierīci;
 6. zobstieņa tipa pacēlājiem;
 7. pacēlājiem būvlaukumos;
 8. liftiem (pacēlājiem), kas iebūvēti darbmašīnās (iekārtās) un paredzēti tikai nokļūšanai darba vietā;
 9. liftiem ar ārēju vadību (liftiem, kuriem kabīnes vadības līdzekļi ir novietoti ārpus kabīnes un nav aizsniedzami no kabīnes).

Atgādinām, ka, ja darba devējs nav lifta valdītājs, tas darbā ar liftiem drīkst norīkot tikai speciāli apmācītus nodarbinātos. Apmācību periodiski atkārto, un pārliecinās, ka nodarbinātais apmācību ir sapratis.

DownUp
Kad nav jānorīko atbildīgais speciālists par liftiem?

Uz mācībām vai zināšanu pārbaudi klātienē līdzi jāņem:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Pildspalva;
 • Skaidra nauda vai garantijas vēstule, ja nav veikta apmaksa;
 • Iepriekšējā apliecība, ja apmeklēsiet atkārtotās mācības un apliecību nav izdevusi Amatprasme.

Papildus, ja nepieciešams:

 • Brilles vai citi palīglīdzekļi;
 • Viedierīce vai papīrs pierakstu veikšanai;
 • Mācībām nozīmīgi dokumenti, piemēram, kopijas no bīstamās iekārtas pases, lietošanas instrukcijas, periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnāla, utml.

Ja pieteikumā nebūs pievienots izglītojamā foto, tas tiks uzņemts klātienē, lai izgatavotu apliecību.

DownUp
Kas jāņem līdzi uz mācībām vai zināšanu pārbaudi klātienē?

Apliecība ir derīga 2 gadus no datuma, kad sekmīgi veikta zināšanu pārbaude. Apliecības derīguma termiņu var pagarināt tiešsaistē vai klātienē, nokārtojot zināšanu pārbaudi. Pārbaudīt zināšanas

Apliecības derīguma termiņš ir noteikts, pamatojoties uz statistiku un Darba aizsardzības likuma 14. panta 1. daļu, kas nosaka, ka nodarbināto apmācību periodiski atkārto. Arī Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību, ir noteikts, ka bīstamo iekārtu apkalpojušajam personālam ir jāveic atkārtotas un ārpuskārtas zināšanu pārbaudes.

Atgādinām, ka darba devējs nodarbināto apmācību pielāgo darba vides riska pārmaiņām un atkārto:

 • mainoties darba raksturam vai darba apstākļiem;
 • ieviešot jaunu vai mainot iepriekšējo darba aprīkojumu (t.s. aizsardzības līdzekļus);
 • ieviešot jaunu tehnoloģiju.
DownUp
Cik ilgi apliecība ir derīga?

Lai saņemtu apliecību ir jānokārto zināšanu pārbaude klātienē vai tiešsaistē.

Zināšanu pārbaude pēc mācībām notiek saskaņā ar izglītības programmā ietvertajām tēmām, kas sastāv no 20 testa jautājumiem.

Zināšanu pārbaudi vērtē ar vērtējumu:

 • “ieskaitīts”, ja iegūts vismaz 80 % pareizu atbilžu;
 • “neieskaitīts”, ja iegūts mazāk par 80 % pareizu atbilžu.

Zināšanu pārbaude nav nokārtota, ja persona ir ieguvusi vērtējumu “neieskaitīts”.

Lai sagatavotos teorētisko zināšanu pārbaudei, izmantojiet pakalpojumu Tālmācība un tests tiešsaistē. Saņemt piekļuvi

DownUp
Vai pēc mācībām ir ieskaite vai eksāmens?

Zināšanu parbaudi klātienē vai tiešsaistē par papildus samaksu var atkārtoti kārtot bez ierobežojumiem.

Sagatavojieties atkārtotai teorētisko zināšanu pārbaudei, izmantojot pakalpojumu Tālmācība un tests tiešsaistē. Saņemt piekļuvi

Klātienes zināšanu pārbaudes laiks tiek saskaņots individuāli. Sazinies ar mums

DownUp
Kā rīkoties, ja nav nokārtota zināšanu pārbaude?

Visi mācību veidi šajā izglītības programmā ir pieejami krieviski.

Ja latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, mācības klātienē varat izvēlēties krievu valodā. Pasniedzējs nodarbības vada krieviski, izmantojot prezentāciju krievu valodā. Zināšanu pārbaude notiek krieviski.

Ja latviešu valodas zināšanas ir pietiekamas, varat izvēlēties bilingvālās (LV/RU) mācības klātienē. Pasniedzējs vada nodarbības un izmanto prezentāciju latviešu valodā, bet atsevišķus jautājumus pēc izglītojamā pieprasījuma paskaidro krieviski. Zināšanu pārbaude var notikt gan latviski, gan krieviski.

Atzīmējiet piemērotāko mācību valodu Jūsu pieteikumā. Pieteikties

Klātienes mācības krievu valodā notiek, kad ir pieteicies grupas minimālais cilvēku skaits. Mācības krievu valodā ir pieejamas uzreiz, izvēlieties pakalpojumu Tālmācība un tests tiešsaistē. Saņemt piekļuvi

DownUp
Vai mācības ir pieejamas krieviski?

Daudzi darba devēji ārvalstīs atzīst Latvijā izdotu apliecību. Konkrētu atbildi uz šo jautājumu Jums var sniegt darba devējs vai attiecīgās valsts organizācija, kas veic uzraudzību un kontroli attiecīgajā jomā, jo katra valsts savos normatīvajos aktos var noteikt specifiskas prasības izglītībai. Tāpat to var darīt arī darba devēji.

Piemēram, Latvijā tiek atzītā ārvalstīs veikta tematiskā apmācība par konkrētiem darba aizsardzības jautājumiem, ja to veikusi šajā jautājumā kompetenta persona, tā ir dokumentēta, un darba devējs ir pārliecinājies, ka nodarbinātais ir sapratis apmācību.

Apliecību izdodam latviešu, angļu un krievu valodā, kas sniedz iespēju apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes ārvalstīs.

Mācības šajā izglītības programmā notiek saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un piemērojamajiem Latvijas nacionālajiem standartiem, kas izstrādāti un adaptēti no Eiropas un starptautisko standartizācijas organizāciju publicētajiem standartiem.

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Amatprasme” ir Latvijas Izglītības iestāžu reģistā iekļauta izglītības iestāde, kas tiesīga īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas visā Latvijā.

Lai saņemtu izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopiju, sazinies ar mums. Kontakti

DownUp
Vai apliecība ir derīga ārvalstīs?

© 2019 “Amatprasme Rīga” SIA. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.