Motorzāģa operators

Motorzāģa operators
Izglītības programma Motorzāģa operators ir Jūsu iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lietojot darba aprīkojumu, lai neradītu risku savai un citu drošībai, veselībai un īpašumam, kā arī ievērotu dabas aizsardzības prasības.

Darbā ar motorzāģi pastāv iespēja nonākt mehāniskā kontaktā ar kustīgām darba aprīkojuma daļām. Darbu veikšanu ietekmē arī veselībai kaitīgie darba vides riska faktori – troksnis, vibrācija, smagums, biežas un atkārtotas kustības, putekļi, saules starojums, temperatūras izmaiņas u.c.

Īpašas darba aizsardzības prasības ir jāievēro, veicot darbus mežsaimniecībā, piemēram, lai persona mežsaimniecības darbos varētu lietot motorinstrumentus, nepieciešama attiecīgā motorinstrumenta vadītāja kvalifikāciju apliecinoša licencētas izglītības iestādes izsniegta apliecība.

Darba devējam ir jānodrošina normatīvajos aktos noteiktā nodarbināto apmācība. Apmācību periodiski atkārto, un pārliecinās, ka nodarbinātais apmācību ir sapratis.

Mācībās iegūtās zināšanas un prasmes noderēs ikvienam, lai:

 • veiktu darbus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • izvēlētos, pārbaudītu un droši lietotu darba aprīkojumu un individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • izvēlētos labāko, ērtāko un drošāko darba paveikšanas metodi;
 • mazinātu ietekmi uz veselību, saskaņā ar ergonomikas principiem;
 • nodrošinātu atbilstošu darba vietas aprīkošanu, drošības zīmes un dokumentāciju.

Klātienes mācības tiek organizētas pieredzējušu jomas speciālistu vadībā, kas veiks iegūto zināšanu pārbaudi un sniegs atbildes uz Jums nozīmīgiem jautājumiem. Izglītības programma tiek īstenota arī neklātienē. Saņemt piekļuvi

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Programmā iekļautās tēmas:

1. Normatīvo aktu un LVS standartu prasības darbam ar motorizētiem griezējinsrumentiem;
2. Signālapģērbs un individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle un droša lietošana;
3. Darba veidam un paredzamajai slodzei atbilstoša darba aprīkojuma izvēle;
4. Ražotāju instrukcijas darba aprīkojumam un aizsardzības līdzekļiem;
5. Ergonomikas principi, izvēloties un lietojot darba aprīkojumu un aizsardzības līdzekļus;
6. Darba aizsardzības prasības, lietojot motorzāģi;
7. Darbavietas aprīkošana autoceļu tuvumā;
8. Nelabvēlīgi laikapstākļi, dzīvnieku uzbrukumi un citu bīstamu faktoru ietekme;
9. Bīstamās zonas radiuss, drošības zīmju lietošana un darba organizācija;
10. Vibrācijas, trokšņa un ilgstošas fiziskās piepūles ietekme uz nodarbināto;
11. Valsts darba inspekcijas un Valsts meža dienesta uzraudzība un kontrole.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Izvēlieties mācību veidu, kas piemērots tieši Jums:

Sākotnējās mācības ikona

Sākotnējās mācības klātienē – € 65,00 + PVN

Iegūstiet jaunas zināšanas un prasmes, kas noderēs gan Jūsu profesionālajā darbībā, gan ikdienā. Mēs parūpēsimies, lai mācības vadītu jomas speciālisti, kas izskaidros visu svarīgo un sniegs atbildes uz Jums nozīmīgiem jautājumiem.

Pieteikties mācībām

Atkārtotās mācības ikona

Atkārtotās mācības klātienē – € 35,00 + PVN

Periodiski atjaunojiet iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes, papildinot tās ar jaunumiem un aktualitātēm nozarē. Sadarbībā ar partneriem, mēs pilnveidojam izglītības programmas, iekļaujot jaunākās inovācijas, normatīvo aktu izmaiņas u.c.

Atjaunot apliecību

Online mācības un tests ikona

Tālmācība un tests tiešsaistē – € 35,00 + PVN

Iegūstiet vai atkārtojiet zināšanas Jums piemērotā vietā, laikā un valodā, izmantojot ierīci ar interneta pieslēgumu. Veiciet teorētisko zināšanu pārbaudi attālinātā veidā – tas ir ērts un ātrs risinājums, ko esam radījuši tieši Jums, lai iegūtu zināšanas un saņemtu apliecību.

Saņemt piekļuvi

Zināšanu pārbaude ikona

Zināšanu pārbaude klātienē – € 25,00 + PVN

Pārliecinieties, ka Jums vai Jūsu darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas, lai neradītu risku savai un citu cilvēku drošībai un veselībai. Nokārtojiet zināšanu pārbaudes testu klātienē — tas ir ātrākais risinājums apliecības derīguma termiņa pagarināšanai.

Pārbaudīt zināšanas

Piesakoties arī uz Krūmgrieža un trimmera operators, tiek piemērota -40% kopējā atlaide.
Piesakot vairākus izglītojamos, tiek piemērota apjoma atlaide. Uzziniet pieejamo atlaidi! Cenas

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Klātienes apliecības iegūšanas process:

1. Dokumentu noformēšana un sagatavošanās mācībām:

1. Aizpildiet pieteikumu. Pieteikties
2. Sagaidiet pārstāvja apstiprinājumu un norādījumus;
3. Samaksājiet par pakalpojumu ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā (pēcapmaksu var veikt juridiskas personas, iesniedzot apmaksas garantijas vēstules oriģinālu vai noslēdzot sadarbības līgumu);
4. Iesūtiet jautājumus uz kuriem mācībās atbildes sniegs jomas speciālists. Sazinies ar mums

2. Mācību process (līdz 6h) un apliecības saņemšana:

1. Reģistrējiet apmeklējumu, uzrādot maksājumu un personu apliecinošu dokumentu;
2. Piedalieties teorētiskajās un praktiskajās mācības (līdz 6 akadēmiskajām stundām)*;
3. Veiciet teorētisko zināšanu pārbaudi (20 jautājumi – 1 akadēmiskā stunda);
4. Novērtējiet pakalpojuma kvalitāti;
5. Saņemiet apliecību un pārbaudiet norādītos datus.

*Pakalpojumā “Zināšanu pārbaude klātienē” mācības izglītības iestādē nav paredzētas.

Neklātienes apliecības iegūšanas process:

1. Aizpildiet pieteikumu, izvēloties mācību veidu Tālmācība un tests tiešsaistē. Pietiekties
2. Apmaksājiet rēķinu ar pārskaitījumu, kuru saņemsiet e-pastā;
3. Saņemiet piekļuvi un norādījumus e-pastā (nosūtīsim pēc maksājuma saņemšanas – atkarīgs no bankas darbības);
4. Apgūstiet mācību saturu, izmantojot pieejamos tiešsaistes materiālus;
5. Veiciet teorētisko zināšanu pārbaudi (20 jautājumi) un novērtējiet pakalpojuma kvalitāti;
6. Saņemiet apliecību:

 • e-pastā, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (1 darba diena);
 • mūsu birojā Rīgā, Kalna ielā 4 (1 darba diena);
 • pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi Latvijā (7 darba dienas);
 • citā veidā, iepriekš vienojoties ar pārstāvi.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Lūdzu izvēlieties pilsētu

Tuvākajā laikā plānotās mācības:

Mācību sākums
1
Oktobris
Latvia
Motorzāģa operators (tālmācība un tests tiešsaistē)
Attālināti | tālmācības platformā
0:00 - 23:59
01.10.
€ 35.00 + PVN
Mācību sākums
1
Oktobris
Latvia
Motorzāģa operators (tālmācība un tests tiešsaistē)
Rīga | online (attālināti, neklātienē)
0:00 - 23:59
01.10.
€ 35.00 + PVN
Mācību sākums
4
Oktobris
Latvia
Russia
Motorzāģa operators (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
16:00 - 19:00
04.10.
€ 65.00 + PVN
Mācību sākums
7
Oktobris
Latvia
Russia
Motorzāģa operators (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
9:00 - 12:00
07.10.
€ 65.00 + PVN
Mācību sākums
11
Oktobris
Latvia
Russia
Motorzāģa operators (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
16:00 - 19:00
11.10.
€ 65.00 + PVN
Mācību sākums
14
Oktobris
Latvia
Russia
Motorzāģa operators (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
9:00 - 12:00
14.10.
€ 65.00 + PVN
Mācību sākums
18
Oktobris
Latvia
Russia
Motorzāģa operators (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
16:00 - 19:00
18.10.
€ 65.00 + PVN
Mācību sākums
21
Oktobris
Latvia
Russia
Motorzāģa operators (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
9:00 - 12:00
21.10.
€ 65.00 + PVN

Mācību grafikā var tikt ieviestas izmaiņas, iepriekš brīdinot izglītojamos.
Atkārtotās mācības klātienē tiek īstenotas ar sākotnējām mācībām.
Tālmācība un tests tiešsaistē pieejams jebkurā laikā latviešu vai krievu valodā. Saņemt piekļuvi
Klātienes zināšanu pārbaudes laiks tiek saskaņots individuāli. Sazinies ar mums

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Iegūtās zināšanas, prasmes un apliecība noderēs:

Lai saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants vai nodarbinātais mežsaimniecības darbos varētu lietot motorzāģi

 • Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 310 “Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”, 2. un 3. punkts.

Lai darba devējs būtu nodrošinājis apmācību ikvienam nodarbinātajam, kas veiks darbu ar motorzāģi, un apmācība būtu periodiski atkārtota

 • Darba aizsardzības likums, 14. panta 1. daļa.
 • Ministru kabineta 2002. gada 9. decembra noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”, 89. punkts. un 81.7. punkts.
 • Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumi Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, 8. punkts.

Lai darba devējs pārliecinātos, ka nodarbinātais ir apguvis un sapratis apmācību

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu ir noteikta atbildība

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Praktiskas un visiem saprotamas apliecības:

Motorzāģa operatora apliecība

Visas atestācijas vienā apliecībā
Jums vairs nav jāglabā atsevišķas apliecības katram darbu veidam.

Latviešu, krievu un angļu valodā
Pierādiet savas zināšanas un prasmes saprotamā valodā.

Pasargāta no mitruma ietekmes
Apliecība ir piemērota jūsu darba apstākļiem.

Autovadītāja apliecības formāts
Ērta, lai vienmēr paņemtu līdzi, kad nepieciešams.

Iespēja piesaistīt darba devējam
Var ierobežot iespēju izmantot apliecību pie cita darba devēja.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Uz mācībām vai zināšanu pārbaudi klātienē līdzi jāņem:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Pildspalva;
 • Skaidra nauda vai garantijas vēstule, ja nav veikta apmaksa;
 • Iepriekšējā apliecība, ja apmeklēsiet atkārtotās mācības un apliecību nav izdevusi mūsu izglītības iestāde.

Papildus, ja nepieciešams:

 • Brilles vai citi palīglīdzekļi;
 • Viedierīce vai papīrs pierakstu veikšanai;
 • Mācībām nozīmīgi dokumenti, piemēram, lietošanas instrukcijas, periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnāls, utml.

Ja pieteikumā nebūs pievienots izglītojamā foto, tas tiks uzņemts klātienē, lai izgatavotu apliecību.

DownUp
Kas jāņem līdzi uz mācībām vai zināšanu pārbaudi klātienē?

Apliecība ir derīga 2 gadus no datuma, kad sekmīgi veikta zināšanu pārbaude. Apliecības derīguma termiņu var pagarināt tiešsaistē vai klātienē, nokārtojot zināšanu pārbaudi. Pārbaudīt zināšanas

Apliecības derīguma termiņš ir noteikts, pamatojoties uz statistiku un Darba aizsardzības likuma 14. panta 1. daļu, kas nosaka, ka nodarbināto apmācību periodiski atkārto.

Atgādinām, ka darba devējs nodarbināto apmācību pielāgo darba vides riska pārmaiņām un atkārto:

 • mainoties darba raksturam vai darba apstākļiem;
 • ieviešot jaunu vai mainot iepriekšējo darba aprīkojumu (t.s. aizsardzības līdzekļus);
 • ieviešot jaunu tehnoloģiju.
DownUp
Cik ilgi apliecība ir derīga?

Lai saņemtu apliecību ir jānokārto zināšanu pārbaude klātienē vai tiešsaistē.

Zināšanu pārbaude pēc mācībām notiek saskaņā ar izglītības programmā ietvertajām tēmām, kas sastāv no 20 testa jautājumiem.

Zināšanu pārbaudi vērtē ar vērtējumu:

 • “ieskaitīts”, ja iegūts vismaz 80 % pareizu atbilžu;
 • “neieskaitīts”, ja iegūts mazāk par 80 % pareizu atbilžu.

Zināšanu pārbaude nav nokārtota, ja persona ir ieguvusi vērtējumu “neieskaitīts”.

Sagatavojaties teorētisko zināšanu pārbaudei, izmantojot mācību veidu Tālmācība un tests tiešsaistē. Saņemt piekļuvi

DownUp
Vai pēc mācībām ir ieskaite vai eksāmens?

Zināšanu parbaudi klātienē vai tiešsaistē par papildus samaksu var atkārtoti kārtot bez ierobežojumiem.

Sagatavojieties atkārtotai teorētisko zināšanu pārbaudei, izmantojot mācību veidu Tālmācība un tests tiešsaistē. Saņemt piekļuvi

Klātienes zināšanu pārbaudes laiks tiek saskaņots individuāli. Sazinies ar mums

DownUp
Kā rīkoties, ja nav nokārtota zināšanu pārbaude?

Visi mācību veidi šajā izglītības programmā ir pieejami krieviski.

Ja latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, mācības klātienē varat izvēlēties krievu valodā. Pasniedzējs nodarbības vada krieviski, izmantojot prezentāciju krievu valodā. Zināšanu pārbaude notiek krieviski.

Ja latviešu valodas zināšanas ir pietiekamas, varat izvēlēties bilingvālās (LV/RU) mācības klātienē. Pasniedzējs vada nodarbības un izmanto prezentāciju latviešu valodā, bet atsevišķus jautājumus pēc izglītojamā pieprasījuma paskaidro krieviski. Zināšanu pārbaude var notikt gan latviski, gan krieviski.

Atzīmējiet piemērotāko mācību valodu Jūsu pieteikumā. Pieteikties

Klātienes mācības krievu valodā notiek, kad ir pieteicies grupas minimālais cilvēku skaits. Mācības krievu valodā ir pieejamas uzreiz, izvēloties mācību veidu Tālmācība un tests tiešsaistē. Saņemt piekļuvi

DownUp
Vai mācības ir pieejamas krieviski?

Daudzi darba devēji ārvalstīs atzīst Latvijā izdotu apliecību. Konkrētu atbildi uz šo jautājumu Jums var sniegt darba devējs vai attiecīgās valsts organizācija, kas veic uzraudzību un kontroli attiecīgajā jomā, jo katra valsts savos normatīvajos aktos var noteikt specifiskas prasības izglītībai. Tāpat to var darīt arī darba devēji.

Piemēram, Latvijā ir pamats atzīt ārvalstīs veiktu tematisko apmācību par konkrētiem darba aizsardzības jautājumiem, ja to veikusi šajā jautājumā kompetenta persona, tā ir dokumentēta, un darba devējs ir pārliecinājies, ka nodarbinātais ir sapratis apmācību.

Apliecību izdodam latviešu, angļu un krievu valodā, kas sniedz iespēju apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes ārvalstīs.

Mācības šajā izglītības programmā notiek saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un piemērojamajiem Latvijas nacionālajiem standartiem, kas izstrādāti un adaptēti no Eiropas un starptautisko standartizācijas organizāciju publicētajiem standartiem.

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Amatprasme” ir Latvijas Izglītības iestāžu reģistā iekļauta izglītības iestāde, kas tiesīga īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas visā Latvijā.

Lai saņemtu izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopiju, sazinies ar mums. Kontakti

DownUp
Vai apliecība ir derīga ārvalstīs?

Ja neatradāt atbildi uz Jūsu jautājumu, lūdzu, sazinieties ar mums! Kontakti

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.