Pirmā palīdzība 12h

Pirmās palīdzības 12h izglītības programma ir iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas ikvienam, jo palīdzības sniegšana cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma ir ne tikai normatīvajos aktos noteiktā atbildība, bet arī cilvēcības princips.

Zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā ir nepieciešamas ikvienam, bet šīs izglītības programmas apguve normatīvajos aktos ir noteikta:

 • Atbildīgajiem par pirmo palīdzību darba vietā;
 • Izglītības iestāžu darbiniekiem;
 • Atpūtas kuģu vadītājiem (t.s. motorjahtas, kutera, motorlaivas, ūdensmotocikla, buru laivas un jahtas).

Klātienes mācības tiek organizētas visā Latvijā, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto izglītības programmu, apmācības vadlīnijām un praktisko manipulāciju apmācības algoritmiem sertificētu pasniedzēju vadībā, kas veiks iegūto zināšanu pārbaudi un sniegs atbildes uz Jums nozīmīgiem jautājumiem. Piedāvājam atkārtot zināšanas neklātienē. Saņemt piekļuvi

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Mācību saturs:

 • Rīcība negadījuma vietā (rīcības shēma, steidzams izsaukums);
 • Atdzīvināšanas pasākumi (t.s. ABC shēma, ABC praktiskais demonstrējums);
 • Šoka stāvoklis (t.s. cēloņa novēršana vai ierobežošana, aprūpe);
 • Dzīvībai bīstama asiņošana (t.s. ar vai bez pārsienamajiem materiāliem);
 • Termiskie bojājumi (pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi);
 • Ķīmisku vielu izraisītie bojājumi (t.s. uz ādas, acī, gremošanas traktā, ieelpojot);
 • Elektrotraumas (zemspriegums, augstspriegums un zibens);
 • Slīkšana (t.s. situācijas novērtēšana, atdzīvināšanas pasākumi);
 • Traumas (t.s. rīcība autoavārijas vai motocikla avārijas vietā);
 • Amputācijas (t.s. rokas, kājas, zobi, amputēto ķermeņa daļu saglabāšana);
 • Dzīvnieku radīti bojājumi (dzīvnieku, čūsku kodumi, insektu kodumi mutes dobumā);
 • Svešķermeņi (svešķermenis elpceļos, brūcē, acī, ausī);
 • Gadījumi ar daudz cietušajiem vienlaicīgi;
 • Slimības (krampji, sāpes krūtīs, elpas trūkums, sāpes vēderā, cukura diabēts, insults);
 • Pirmās palīdzības aptieciņas saturs un glābēja drošība.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Izvēlieties mācību veidu, kas piemērots tieši Jums:

Sākotnējās mācības ikona

Teorija tālmācībā, prakse klātienē – € 50,00

Iegūstiet vai atjaunojiet teorētiskās zināšanas Jums piemērotā vietā, laikā un valodā, izmantojot ierīci ar interneta pieslēgumu. Jums būs pieejamas paraktiskās mācības, kur nodrošināsim sterilus materiālus un aprīkojumu. Pēc nodarbības saņemsiet apliecību dzeltanā krāsā.

Pieteikties mācībām

Zināšanu pārbaude ikona

Zināšanu pārbaude klātienē – € 30,00

Nokārtojiet rakstisku teorētisko un praktisko triju stundu zināšanu pārbaudi un saņemiet pirmās palīdzības sarkano apliecību, ja Jums jau ir derīga dzeltenā apliecība.

Pārbaudīt zināšanas

Online mācības un tests ikona

Tālmācība un tests tiešsaistē – € 35,00

Atjaunojiet iegūtās zināšanas Jums piemērotā vietā, laikā un valodā, izmantojot ierīci ar interneta pieslēgumu. Veiciet teorētisko zināšanu pārbaudi attālinātā veidā –  tas ir ērts un ātrs risinājums, ko esam radījuši tieši Jums! Online tests var būt kā teorētiskā daļa no Pirmās palīdzības 15h klātienes izglītības programmas zināšanu pārbaudes, lai saņemtu sarkano apliecību.

Saņemt piekļuvi

Piesakot vairākus izglītojamos, tiek piemērota apjoma atlaide. Uzziniet pieejamo atlaidi! Cenas

© 2021 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Klātienes apliecības iegūšanas process:

1. Dokumentu noformēšana un sagatavošanās mācībām:

1. Aizpildiet pieteikumu. Pieteikties
2. Sagaidiet pārstāvja apstiprinājumu un norādījumus;
3. Samaksājiet par pakalpojumu ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā (pēcapmaksu var veikt juridiskas personas, iesniedzot apmaksas garantijas vēstules oriģinālu vai noslēdzot sadarbības līgumu);
4. Iesūtiet jautājumus uz kuriem mācībās atbildes sniegs jomas speciālists. Sazinies ar mums

2. Mācību process (12h) un apliecības saņemšana:

1. Reģistrējiet apmeklējumu, uzrādot maksājumu un personu apliecinošu dokumentu;
2. Piedalieties teorētiskajās un praktiskajās mācības (12 akadēmiskās stundas);
3. Novērtējiet pakalpojuma kvalitāti.
4. Saņemiet apliecību un pārbaudiet norādītos datus.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Lūdzu izvēlieties pilsētu

Tuvākajā laikā plānotās mācības:

Mācību sākums
19
Jūlijs
Latvia
Russia
Pirmā palīdzība 12h (teorija tālmācībā, prakse klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
13:44 - 13:50
19.07. , 19.07.
€ 50.00
Mācību sākums
20
Jūlijs
Latvia
Russia
Pirmā palīdzība 12h (teorija tālmācībā, prakse klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
13:44 - 13:50
20.07. , 20.07.
€ 50.00
Mācību sākums
21
Jūlijs
Latvia
Russia
Pirmā palīdzība 12h (teorija tālmācībā, prakse klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
13:44 - 13:50
21.07. , 21.07.
€ 50.00

Mācību grafikā var tikt ieviestas izmaiņas, iepriekš brīdinot izglītojamos.
Atkārtotās mācības klātienē tiek īstenotas ar sākotnējām mācībām.
Tālmācība un tests tiešsaistē pieejams jebkurā laikā latviešu vai krievu valodā. Saņemt piekļuvi
Klātienes zināšanu pārbaudes laiks tiek saskaņots individuāli. Sazinies ar mums

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Iegūtās zināšanas, prasmes un dzeltenas krāsas apliecība noderēs:

Lai darba devējs nodrošinātu pasākumus pirmās palīdzības sniegšanai

Darba aizsardzības likums, 12. pants.

Lai izglītības iestādē būtu darbinieks, kurš sniedz pirmo palīdzību izglītojamajiem

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, 6. punkts.

Lai izpildītu atpūtas kuģu vadītāju kvalifikācijas prasības

Ministru kabineta 2012. gada 4. septembra noteikumi Nr. 619 “Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju”, 5. pielikuma 9. punkts.

Lai būvdarbu veicējs nodrošinātu pirmās palīdzības sniegšanu jebkurā laikā

Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, 41.1. punkts.

Lai sociālo pakalpojumu sniedzējs nodrošinātu pirmo palīdzību klientiem

Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 2.6. punkts.

Lai nodarbotos ar bērnu uzraudzību

Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumi Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, 9.3. punkts.

Lai bērnu nometnes darbinieki spētu sniegt pirmo palīdzību dalībniekiem

Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, 12.8. punkts.

Lai sniegtu cilvēkam nepieciešamu un acīm redzami neatliekamu palīdzību

Krimināllikums, 141. pants.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Pēc mācībām saņemsiet apliecību dzeltenā krāsā:

Pirmās palīdzības 12h apliecība dzeltenā krāsā

Derīguma termiņš pieci gadi
Pirmās palīdzības 12h apliecību izsniedz uz pieciem gadiem.

Nepieciešama daudzās jomās
Uzņēmumu un izglītības iestāžu darbiniekiem, atpūtas kuģu vadītājiem, u.c.

Vienots formāts visā Latvijā
Izgatavošanu nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Saņem uzreiz pēc eksāmena
Apliecības izsniedz uzreiz pēc mācībām, neaizkavējot Jūsu plānus.

Kompakts A6 apliecības izmērs
Pietiekami ērta, lai vienmēr paņemtu līdzi, kad nepieciešams.

Šāda parauga apliecība tiek izsniegta tikai pēc mācībām klātienē.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Visi mācību veidi šajā izglītības programmā ir pieejami krieviski.

Ja latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, mācības klātienē varat izvēlēties krievu valodā. Pasniedzējs nodarbības vada krieviski, izmantojot prezentāciju krievu valodā. Zināšanu pārbaude notiek krieviski.

Ja latviešu valodas zināšanas ir pietiekamas, varat izvēlēties bilingvālās (LV/RU) mācības klātienē. Pasniedzējs vada nodarbības un izmanto prezentāciju latviešu valodā, bet atsevišķus jautājumus pēc izglītojamā pieprasījuma paskaidro krieviski. Zināšanu pārbaude var notikt gan latviski, gan krieviski.

Atzīmējiet piemērotāko mācību valodu Jūsu pieteikumā. Pieteikties

DownUp
Vai mācības ir pieejamas krieviski?

Pirmās palīdzība – 12h izglītības programmā nodarbības notiek 1-2 dienas. Atsevišķos gadījumos arī vairāk dienas.

Izglītības programmas ilgums ir 12 stundas.

1 akadēmiskā stunda ir 40 minūtes.

DownUp
Cik dienas notiek pirmās palīdzības kursi?

Lai saņemtu apliecību dzeltenā krāsā, ir jāapmeklē visas nodarbību dienas.

Ja mācības nav uzsāktas, tad ir iespēja, ka Jūs pārceļ pie citas mācību grupas. Ja mācības ir uzsāktas, tad ir iespēja vienoties, ka daļu izglītības programmu noklausieties citā mācību grupā.

Lai rastu risinājumu, lūdzu, iepriekš sazinieties ar mūsu pārstāvi. Kontakti

DownUp
Kā rīkoties, ja nevar ierasties uz kādu no nodarbību dienām?

Pirmās palīdzības apliecību dzeltenā krāsā var saņemt pēc mācībām bez zināšanu pārbaudes.

DownUp
Vai pirmās palīdzības kursos ir eksāmens?

Bojātās vai nozaudētās apliecības derīguma laikā par papildus samaksu var saņemt jaunu apliecību, ja pie mums noklausījāties Pirmās palīdzības 12h izglītības programmu.

Bojātā vai nozaudētā apliecība tiks anulēta. Jaunā apliecība būs derīga piecus gadus no bojātās vai nozaudētās apliecības izdošanas datuma.

Lai pārliecinātos par apliecības derīgumu un saņemtu jaunu apliecību, lūdzu, sazinieties ar mūsu pārstāvi. Kontakti

DownUp
Kā rīkoties, ja apliecība ir bojāta vai nozaudēta?

Pēc Pirmās palīdzības 12h izglītības programmas noklausīšanās, apliecības derīguma laikā par papildus samaksu Jums ir tiesības saņemt apliecību sarkanā krāsā, nokārtojot zināšanu pārbaudi (3h).

Zināšanu pārbaude pēc pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa noklausīšanās notiek trijās daļās saskaņā ar apmācības programmā ietvertajām tēmām:

1. daļa – 20 testa jautājumi (datorizēti vai rakstiski);
2. daļa – kardiopulmonālās reanimācijas prasmes pārbaude (izmantojot pieauguša cilvēka atdzīvināšanas manekenu);
3. daļa – praktisko iemaņu pārbaude.

Zināšanu pārbaudes pirmo daļu vērtē ar vērtējumu:

 • “ieskaitīts”, ja iegūts vismaz 80 % pareizu atbilžu;
 • “neieskaitīts”, ja iegūts mazāk par 80 % pareizu atbilžu.

Zināšanu pārbaudes otro un trešo daļu (katru atsevišķi) vērtē ar vērtējumu:

 • “ieskaitīts”, ja uzdotais tiek pārvaldīts;
 • “neieskaitīts”, ja uzdotais netiek pārvaldīts.

Zināšanu pārbaude nav nokārtota, ja persona vienā zināšanu pārbaudes daļā ir ieguvusi vērtējumu “neieskaitīts”.

Sagatavojaties teorētisko zināšanu pārbaudei, izmantojot mācību veidu Tālmācība un tests tiešsaistē. Saņemt piekļuvi

DownUp
Kā var pirmās palīdzības dzelteno apliecību apmainīt pret sarkano?

To, vai Latvijā izsniegta pirmās palīdzības apliecība tiks atzīta ārvalstīs, Jums ir jānoskaidro attiecīgās valsts organizācijā, kur plānojat dokumentu iesniegt, jo katra valsts savos normatīvajos aktos var noteikt specifiskas prasības izglītībai. Tāpat to var darīt arī darba devēji.

Kursu pirmās palīdzība vada sertificēti pasniedzēji un tās notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta apstiprinātām Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijām un Pirmās palīdzības sniegšanas praktisko manipulāciju apmācības algoritmiem, kas izstrādāti pamatojoties uz jaunākajām starptautiskajām vadlīnijām.

Latvijā, kas ir Eiropas savienības dalībvalsts, apmācību pirmās palīdzības sniegšanā drīkst veikt tikai apmācītājorganizācijas, kurām šādas tiesības ir piešķīris Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Apliecība tiek izsniegta latviešu valodā uz noteiktu termiņu.

Lai saņemtu apmācītājorganizācijas apliecības kopiju, sazinies ar mums. Kontakti

DownUp
Vai apliecība ir derīga ārvalstīs?

Uz mācībām vai zināšanu pārbaudi klātienē līdzi jāņem:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Pildspalva;
 • Skaidra nauda vai garantijas vēstule, ja nav veikta apmaksa;
 • Iepriekšējā apliecība, ja apmeklēsiet atkārtotās mācības un apliecību nav izdevusi mūsu izglītības iestāde.

Papildus, ja nepieciešams:

 • Brilles vai citi palīglīdzekļi;
 • Praktiskajām nodarbībām piemērots apģērbs;
 • Viedierīce vai papīrs pierakstu veikšanai.
DownUp
Kas jāņem līdzi uz mācībām vai zināšanu pārbaudi klātienē?

Ja neatradāt atbildi uz Jūsu jautājumu, lūdzu, sazinieties ar mums! Kontakti

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.