Pirmā palīdzība zīdaiņiem

Pirmā palīdzība zīdaiņiem līdz 1 gadam

Izglītības programma Pirmā palīdzība zīdaiņiem ir Jūsu iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kas palīdzēs uzturēt bērnam drošu vidi un uzlabos Jūsu sagatavotību spēt pareizi sniegt pirmo palīdzību zīdaiņiem līdz 1 gada vecumam.

Katru gadu bērni gūst dažāda smaguma traumas un mirst paredzamu un novēršamu apstākļu rezultātā. 9 no 10 gadījumiem zīdaiņi traumas gūst, tieši mājās –  krītot no augstuma, gūstot apdegumus un applaucējumus, saindējoties ar ķīmiskām un cita veida vielām, aizrijoties ar ēdienu vai sīkiem, neēdamiem priekšmetiem, kā arī nosmakšanas rezultātā. Iepriekšminētās traumas bērniem šajā vecuma posmā lielākajā daļā gadījumu tiek gūtas nedrošas vides, nepietiekamas bērna uzraudzības un zināšanu trūkuma dēļ.

Ja negadījums ir noticis un zīdaiņa dzīvībai vai veselībai draud briesmas, izšķirošas ir pieaugušo zināšanas un prasmes pareizi sniegt pirmo palīdzību, līdz bērns nokļūst mediķu uzraudzībā.

Pirmā palīdzība zīdaiņiem kursos iegūtās zināšanas un prasmes īpaši noderēs:

 • bērna vecākiem;
 • bērna vecvecākiem;
 • bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem;
 • citiem pieskatītājiem.

Klātienes mācības tiek organizētas, saskaņā ar paplašinātajām pirmās palīdzības sniegšanas apmācības vadlīnijām un praktisko manipulāciju apmācības algoritmiem sertificētu pasniedzēju vadībā, kas veiks iegūto zināšanu pārbaudi un sniegs atbildes uz Jums nozīmīgiem jautājumiem. Izglītības programma tiek īstenota arī neklātienē. Saņemt piekļuvi

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Pirmā palīdzība zīdaiņiem

Programmā iekļautās tēmas:

1. Zīdaiņa drošība, iespējamie riska faktori, to novēršana (telpu iekārtojums un temperatūra, zīdaiņa guļvieta, pārtinamā virsma, ratiņi, bērnu sēdeklītis);
2. Rīcības secība negadījuma vietā (tūlītējie pasākumi, palīdzības izsaukšana);
3. Atdzīvināšanas pasākumi zīdainim;
4. Zīdaiņu traumas (kritieni no augstuma, galvas trauma);
5. Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi (saindēšanās, kīmiska viela uz ādas, acīs, ieelpota);
6. Termiskie bojājumi un ķermeņa temperatūra (apdegumi un applaucējumi, atdzišana, pārkaršana, paaugstināta ķermeņa temperatūra);
7. Elpceļu nosprostošanās (aizrīšanās, slīkšana, nosmakšana);
8. Dzīvnieku uzbrukumi (dzīvnieku kostas brūces, insektu kodums mutes dobumā, piesūkusies ērce, čūskas kodums);
9. Elektrotraumas;
10. Kratītā bērna sindroms;
11. Zīdaiņa pēkšņās nāves sindroms.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Izvēlieties mācību veidu, kas piemērots tieši Jums:

Online mācības un tests ikona

Tālmācība un tests tiešsaistē – € 35,00

Iegūstiet vai atkārtojiet zināšanas Jums piemērotā vietā, laikā un valodā, izmantojot ierīci ar interneta pieslēgumu. Veiciet teorētisko zināšanu pārbaudi attālinātā veidā – tas ir ērts un ātrs risinājums, ko esam radījuši tieši Jums, lai iegūtu zināšanas un saņemtu apliecību.

Saņemt piekļuvi

Sākotnējās mācības ikona

Mācības klātienē – € 50,00

Iegūstiet jaunas zināšanas un prasmes, kas noderēs gan Jūsu profesionālajā darbībā, gan ikdienā. Mēs parūpēsimies, lai mācības vadītu jomas speciālisti, kas izskaidros visu svarīgo un sniegs atbildes uz Jums nozīmīgiem jautājumiem.

Pieteikties mācībām

Piesakot vairākus izglītojamos, tiek piemērota apjoma atlaide. Uzziniet pieejamo atlaidi! Cenas

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Norise tālmācībai un testam tiešsaistē:

1. Aizpildiet pieteikumu, izvēloties mācību veidu Tālmācība un tests tiešsaistē. Pietiekties
2. Apmaksājiet rēķinu ar pārskaitījumu, kuru saņemsiet e-pastā;
3. Saņemiet piekļuvi un norādījumus e-pastā (nosūtīsim pēc maksājuma saņemšanas – atkarīgs no bankas darbības);
4. Apgūstiet mācību saturu, izmantojot pieejamos tiešsaistes materiālus;
5. Veiciet teorētisko zināšanu pārbaudi (20 jautājumi) un novērtējiet pakalpojuma kvalitāti;
6. Saņemiet apliecību:

 • e-pastā, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (1 darba diena);
 • mūsu birojā Rīgā, Kalna ielā 4 (1 darba diena);
 • pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi Latvijā (7 darba dienas);
 • citā veidā, iepriekš vienojoties ar pārstāvi.

Norise mācībām klātienē:

1. Dokumentu noformēšana un sagatavošanās mācībām:

1. Aizpildiet pieteikumu. Pieteikties
2. Sagaidiet pārstāvja apstiprinājumu un norādījumus;
3. Samaksājiet par pakalpojumu ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā (pēcapmaksu var veikt juridiskas personas, iesniedzot apmaksas garantijas vēstules oriģinālu vai noslēdzot sadarbības līgumu);
4. Iesūtiet jautājumus uz kuriem mācībās atbildes sniegs jomas speciālists. Sazinies ar mums

2. Pirmā palīdzība zīdaiņiem – kursi (līdz 8h) un apliecības saņemšana:

1. Reģistrējiet apmeklējumu, uzrādot maksājumu un personu apliecinošu dokumentu;
2. Piedalieties teorētiskajās un praktiskajās mācības (līdz 7 akadēmiskajām stundām)*;
3. Veiciet teorētisko zināšanu pārbaudi (20 jautājumi – 1 akadēmiskā stunda);
4. Novērtējiet pakalpojuma kvalitāti;
5. Saņemiet apliecību un pārbaudiet norādītos datus.

*Pakalpojumā “Zināšanu pārbaude klātienē” mācības izglītības iestādē nav paredzētas.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Lūdzu izvēlieties pilsētu

Tuvākajā laikā plānotās mācības:

Mācību sākums
15
Jūnijs
Latvia
Pirmā palīdzība zīdaiņiem (tālmācība un tests tiešsaistē)
Rīga | online (attālināti, neklātienē)
0:00 - 23:59
15.06.
€ 35.00
Mācību sākums
15
Jūnijs
Latvia
Russia
Pirmā palīdzība zīdaiņiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
9:00 - 13:00
15.06.
€ 50.00
Mācību sākums
15
Jūnijs
Latvia
Pirmā palīdzība zīdaiņiem (tālmācība un tests tiešsaistē)
Attālināti | tālmācības platformā
0:00 - 23:59
15.06.
€ 35.00
Mācību sākums
16
Jūnijs
Latvia
Russia
Pirmā palīdzība zīdaiņiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
16:00 - 20:00
16.06.
€ 50.00
Mācību sākums
22
Jūnijs
Latvia
Pirmā palīdzība zīdaiņiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
16:00 - 20:00
22.06.
€ 50.00
Mācību sākums
23
Jūnijs
Latvia
Russia
Pirmā palīdzība zīdaiņiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
9:00 - 13:00
23.06.
€ 50.00
Mācību sākums
29
Jūnijs
Latvia
Russia
Pirmā palīdzība zīdaiņiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
9:00 - 13:00
29.06.
€ 50.00
Mācību sākums
30
Jūnijs
Latvia
Russia
Pirmā palīdzība zīdaiņiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
16:00 - 20:00
30.06.
€ 50.00
Mācību sākums
6
Jūlijs
Latvia
Pirmā palīdzība zīdaiņiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
16:00 - 20:00
06.07.
€ 50.00
Mācību sākums
7
Jūlijs
Latvia
Russia
Pirmā palīdzība zīdaiņiem (mācības klātienē)
Rīga | Kalna iela 4
9:00 - 13:00
07.07.
€ 50.00

Mācību grafikā var tikt ieviestas izmaiņas, iepriekš brīdinot izglītojamos.
Tālmācība un tests tiešsaistē pieejams jebkurā laikā latviešu vai krievu valodā. Saņemt piekļuvi
Klātienes zināšanu pārbaudes laiks tiek saskaņots individuāli. Sazinies ar mums

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Iegūtās zināšanas, prasmes un apliecība noderēs:

Lai izglītības iestādē būtu darbinieks, kurš sniedz pirmo palīdzību izglītojamajiem

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, 6. punkts.

Lai sociālo pakalpojumu sniedzējs nodrošinātu pirmo palīdzību klientiem

Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 2.6. punkts.

Lai nodarbotos ar bērnu uzraudzību

Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumi Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, 9.3. punkts.

Lai sniegtu cilvēkam nepieciešamu un acīm redzami neatliekamu palīdzību

Krimināllikums, 141. pants.

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Pirmā palīdzība zīdaiņiem – visi mācību veidi šajā izglītības programmā ir pieejami krieviski.

Ja latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, mācības klātienē varat izvēlēties krievu valodā. Pasniedzējs nodarbības vada krieviski, izmantojot prezentāciju krievu valodā. Zināšanu pārbaude notiek krieviski.

Ja latviešu valodas zināšanas ir pietiekamas, varat izvēlēties bilingvālās (LV/RU) mācības klātienē. Pasniedzējs vada nodarbības un izmanto prezentāciju latviešu valodā, bet atsevišķus jautājumus pēc izglītojamā pieprasījuma paskaidro krieviski. Zināšanu pārbaude var notikt gan latviski, gan krieviski.

Atzīmējiet piemērotāko mācību valodu Jūsu pieteikumā. Pieteikties

DownUp
Vai mācības ir pieejamas krieviski?

Uz mācībām vai zināšanu pārbaudi klātienē līdzi jāņem:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Pildspalva;
 • Skaidra nauda vai garantijas vēstule, ja nav veikta apmaksa.

Papildus, ja nepieciešams:

 • Brilles vai citi palīglīdzekļi;
 • Praktiskajām nodarbībām piemērots apģērbs;
 • Viedierīce vai papīrs pierakstu veikšanai.
DownUp
Kas jāņem līdzi uz mācībām vai zināšanu pārbaudi klātienē?

Zināšanu pārbaudi klātienē vai tiešsaistē par papildus samaksu var atkārtoti kārtot bez ierobežojumiem.

Sagatavojieties atkārtotai teorētisko zināšanu pārbaudei, izmantojot mācību veidu Tālmācība un tests tiešsaistē. Saņemt piekļuvi

Klātienes zināšanu pārbaudes laiks tiek saskaņots individuāli. Sazinies ar mums

DownUp
Kā rīkoties, ja nav nokārtota zināšanu pārbaude?

Ja neatradāt atbildi uz Jūsu jautājumu, lūdzu, sazinieties ar mums! Kontakti

© 2020 SIA “Amatprasme”. Bez saskaņošanas jebkāda satura izmantošana ir aizliegta.